top of page

Het 'Elkajo Protocol'

Het Elkajo protocol is een programma om gezondheid te verbeteren door biologische veroudering aan te pakken. Het is uniek doordat het op basis van de actuele wetenschappelijke evidentie de meest veelbelovende interventies samenbrengt om zo op synergetische wijze een maximaal effect te bekomen.
Kenmerken:

Gepersonaliseerd

het vertrekt van de unieke situatie van elk individu: gezondheidstoestand, leeftijd, mogelijkheden en preferenties… ). We maken daarbij gebruik van de beschikbare of makkelijk te meten data, eventueel aangevuld met bijkomende analyses (genoom, biologische leeftijd, microbioom…)

Continue

Continue update en aanpassingen op basis van nieuwe wetenschappelijke studies. De wetenschap van verjonging en optimale gezondheid evolueert zo snel dat er wekelijks nieuwe studies gepubliceerd worden. Wij volgende publicaties in dit domein voortdurend op en passen zonodig het Elkajo protocol aan. Zo maken we gebruik van de beschikbare evidentie.

Veiligheid primeert

Veiligheid primeert. We maken enkel gebruik van interventies waarvoor voldoende wetenschappelijke studies zijn om de veiligheid en efficiëntie te verzekeren. We beseffen echter ook dat dit geen zwart-wit verhaal is: sommige interventies vragen ‘meer onderzoek’ maar anderzijds maar ‘niets doen’ houdt eveneens risico’s in en zelfs de zekerheid dat het verouderingsproces onverwijld verdergaat. Er is dus nood aan een goede afweging van de voor en nadelen. Daarbij primeert echter steeds het principe van Hippocrates: primum non nocere (in de eerte plaats niet schaden).

Multidisciplinaire

Optimale toepassing van het programma vergt expertise of zeer diverse terreinen (voeding, beweging, omgaan met stress, diverse metingen, biomedische interpretatie, supplementen, enz.) Zelf heb ik een phd en ben een ervaren wetenschapper maar ik ben geen arts. Daarom wordt samengewerkt met een multidisciplinair team bestaande uit artsen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen, apothekers en lifestyle coaches waarnaar ook verwijzing mogelijk is.

Wetenschappelijk

Alle afzonderlijke interventies van dit protocol zijn wetenschappelijk onderzocht en de resultaten werden in internationale peer reviewde tijdschriften gepubliceerd. Het Elkajo programma in zijn geheel proberen we ook te onderzoeken om zo het totaateffect van de diverse interventies te onderzoeken maar daar hebben we nog geen resultaten van. Het probleem is dat dit een aantal jaren vergt en wanneer die resultaten beschikbaar zijn er alweer tientallen nieuwe studies zijn om het programma verder te verfijnen. In een ideale wereld zouden we werken met een programma dat in zijn geheel getest is. Het best mogelijke én haalbare alternatief is gebruik maken van onderzoek over de afzonderlijke interventies om het Elkajo protocol samen te stellen, het in de praktijk brengen met minimaliseren van alle mogelijke risico’s, testen en dan - indien nodig - bijsturen. 

Meer info?

Wenst u meer info over het Elkajo protocol? Neem dan contact op met ons via onderstaande link. 

bottom of page